thegioiic, linh kiện điện tử

Phone

(28)3896.8699-0972924961

  • Thiết kế và lắp đặt các dây truyền sản xuất tự động
  • Sửa chữa, bảo trì và nâng cấp các dây truyền sản xuất tự động
  • Phân phối và cung cấp các thiêt điện công nghiệp
Thegioiic live support