AC Contactors (15)

List product List gallery

LC1D32F7C Contactor AC110V 32A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 15KW 32A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

711,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D32F7C Contactor AC110V 32A

LC1D32M7C Contactor AC220V 32A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 15KW 32A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

711,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D32M7C Contactor AC220V 32A

LC1D25M7C Contactor AC220V 25A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 5KW 25A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

525,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D25M7C Contactor AC220V 25A

LC1D18Q7C Contactor AC380V 18A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 4KW 18A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

445,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D18Q7C Contactor AC380V 18A

LC1D18F7C Contactor AC110V 18A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 4KW 18A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

445,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D18F7C Contactor AC110V 18A

LC1D18M7C Contactor AC220V 18A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 4KW 18A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

445,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D18M7C Contactor AC220V 18A

LC1D12F7C Contactor AC110V 12A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 3KW 12A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

353,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D12F7C Contactor AC110V 12A

LC1D12M7C Contactor AC220V 12A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 3KW 12A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

353,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D12M7C Contactor AC220V 12A

LC1D09F7C Contactor AC110V 9A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 4KW 9A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

286,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D09F7C Contactor AC110V 9A

LC1D09M7 Contactor AC220V 9A

3 cực ,3 tiếp điểm NO, 4KW 9A, tiếp điểm phụ 1NO+NC

286,000 đ/Cái

Hết hàng

LC1D09M7 Contactor AC220V 9A

CJX2-1810-380 Contactor

Loại: Thường mở (NO), Ngắt 380VAC, Nguồn 3 pha: 220/380V

223,000 đ/Cái

Hết hàng

CJX2-1810-380 Contactor

CJX2-1810-220 Contactor

Loại: Thường mở (NO), Ngắt 220VAC, Nguồn 3 pha: 220/380V

202,000 đ/Cái

Hết hàng

CJX2-1810-220 Contactor

CJX2-1810-110 Contactor

Loại: Thường mở (NO), Ngắt 110VAC, Nguồn 3 pha: 220/380V

202,000 đ/Cái

Hết hàng

CJX2-1810-110 Contactor

CJX2-1810-36 Contactor

Loại: Thường mở (NO), Ngắt 36VAC, Nguồn 3 pha: 220/380V

202,000 đ/Cái

Hết hàng

CJX2-1810-36 Contactor

CJX2-1810-24 Contactor

Loại: Thường mở (NO), Ngắt 24VAC, Nguồn 3 pha: 220/380V

202,000 đ/Cái

Hết hàng

CJX2-1810-24 Contactor
Live support