Biến Dòng Đo Lường Vỏ Nhựa Có Đế (19)

List product List gallery

RCT-110-4000A Biến Dòng Đo Lường 4000A

Tỉ số dòng: 4000/5A, 15VA, điện áp: 0.66kV(định mức), đường kính trong: 110mm

514,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-110-4000A Biến Dòng Đo Lường 4000A

RCT-110-3000A Biến Dòng Đo Lường 3000A

Tỉ số dòng: 3000/5A, 15VA, điện áp: 0.66kV(định mức), đường kính trong: 110mm

439,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-110-3000A Biến Dòng Đo Lường 3000A

RCT-110-2500A Biến Dòng Đo Lường 2500A

Tỉ số dòng: 2500/5A, 15VA, điện áp: 0.66kV(định mức), đường kính trong: 110mm

352,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-110-2500A Biến Dòng Đo Lường 2500A

RCT-110-2000A Biến Dòng Đo Lường 2000A

Tỉ số dòng: 1600/5A, 15VA, điện áp: 0.66kV(định mức), đường kính trong: 110mm

326,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-110-2000A Biến Dòng Đo Lường 2000A

RCT-110-1600A Biến Dòng Đo Lường 1600A

Tỉ số dòng: 1600/5A, 15VA, điện áp: 0.66kV(định mức), đường kính trong: 110mm

301,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-110-1600A Biến Dòng Đo Lường 1600A

RCT-90-1200A Biến Dòng Đo Lường 1200A

Tỉ số dòng: 1200/5A, 15VA, điện áp: 0.72kV(định mức), đường kính trong: 90mm

229,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-90-1200A Biến Dòng Đo Lường 1200A

RCT-90-1000A Biến Dòng Đo Lường 1000A

Tỉ số dòng: 1000/5A, 15VA, điện áp: 0.72kV(định mức), đường kính trong: 90mm

206,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-90-1000A Biến Dòng Đo Lường 1000A

RCT-90-800A Biến Dòng Đo Lường 800A

Tỉ số dòng: 800/5A, 15VA, điện áp: 0.72kV(định mức), đường kính trong: 90mm

190,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-90-800A Biến Dòng Đo Lường 800A

RCT-60-600A Biến Dòng Đo Lường 600A

Tỉ số dòng: 600/5A, 10VA, điện áp: 0.72kVAC (định mức), đường kính trong: 60mm

138,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-60-600A Biến Dòng Đo Lường 600A

RCT-60-500A Biến Dòng Đo Lường 500A

Tỉ số dòng: 500/5A, 10VA, điện áp: 0.72kVAC (định mức), đường kính trong: 60mm

138,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-60-500A Biến Dòng Đo Lường 500A

RCT-60-400A Biến Dòng Đo Lường 400A

Tỉ số dòng: 400/5A, 10VA, điện áp: 0.72kVAC (định mức), đường kính trong: 60mm

138,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-60-400A Biến Dòng Đo Lường 400A

RCT-35-400 Biến Dòng Đo Lường 400A

Tỉ số dòng: 400/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-400 Biến Dòng Đo Lường 400A

RCT-35-300 Biến Dòng Đo Lường 300A

Tỉ số dòng: 300/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-300 Biến Dòng Đo Lường 300A

RCT-35-250 Biến Dòng Đo Lường 250A

Tỉ số dòng: 250/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-250 Biến Dòng Đo Lường 250A

RCT-35-200 Biến Dòng Đo Lường 200A

Tỉ số dòng: 200/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-200 Biến Dòng Đo Lường 200A

RCT-35-150 Biến Dòng Đo Lường 150A

Tỉ số dòng: 150/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-150 Biến Dòng Đo Lường 150A

RCT-35-100 Biến Dòng Đo Lường 100A

Tỉ số dòng: 100/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-100 Biến Dòng Đo Lường 100A

RCT-35-75 Biến Dòng Đo Lường 75A

Tỉ số dòng: 75/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-75 Biến Dòng Đo Lường 75A

RCT-35-50 Biến Dòng Đo Lường 50A

Tỉ số dòng: 50/5A, 5VA, điện áp: 600VAC (max), đường kính trong: 35mm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

RCT-35-50 Biến Dòng Đo Lường 50A
Live support