Bộ Chuyển Đổi DC-AC (55)

List product List gallery

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 500W USB

Vào: 12VDC, ra 220VAC USB: 5V, 500W

370,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 500W USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 2200W Dual USB

Vào: 60VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 2200W

1,333,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 2200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 2200W Dual USB

Vào: 48VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 2200W

1,316,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 2200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 2200W Dual USB

Vào: 24VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 2200W

1,260,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 2200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 2200W Dual USB

Vào: 12VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 2200W

1,204,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 2200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1600W Dual USB

Vào: 60VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1600W

1,193,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1600W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1600W Dual USB

Vào: 48VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1600W

1,193,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1600W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1600W Dual USB

Vào: 24VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1600W

1,165,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1600W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1600W Dual USB

Vào: 12VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1600W

1,109,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1600W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1200W Dual USB

Vào: 60VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1200W

1,053,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1200W Dual USB

Vào: 48VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1200W

997,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1200W Dual USB

Vào: 24VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1200W

941,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1200W Dual USB

Vào: 12VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 1200W

885,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1200W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 500W Dual USB

Vào: 24VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 500W

717,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 500W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 500W Dual USB

Vào: 12VDC, ra 220VAC Dual USB: 5V2.1A, 500W

661,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 500W Dual USB

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12-24V 300W Có Hiển Thị

Vào: 12-24VDC, ra 220VAC USB 5V2.1A, 300W

829,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12-24V 300W Có Hiển Thị

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 300W Có Hiển Thị

Vào: 24VDC, ra 220VAC USB 5V2.1A, 300W

717,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 300W Có Hiển Thị

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 300W Có Hiển Thị

Vào: 12VDC, ra 220VAC USB 5V2.1A, 300W

717,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 300W Có Hiển Thị

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 300W

Vào: 24VDC, ra 220VAC USB 5V2.1A, 300W

476,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 300W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 300W

Vào: 12VDC, ra 220VAC USB 5V2.1A, 300W

476,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 300W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 2200W

Vào: 60VDC, ra 220VAC, 2200W

1,333,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 2200W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 2200W

Vào: 48VDC, ra 220VAC, 2200W

1,277,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 2200W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 2200W

Vào: 24VDC, ra 220VAC, 2200W

1,221,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 2200W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 2200W

Vào: 12VDC, ra 220VAC, 2200W

1,165,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 2200W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1600W

Vào: 60VDC, ra 220VAC, 1600W

1,081,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1600W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1600W

Vào: 48VDC, ra 220VAC, 1600W

1,025,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1600W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1600W

Vào: 24VDC, ra 220VAC, 1600W

969,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1600W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1600W

Vào: 12VDC, ra 220VAC, 1600W

913,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1600W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1200W Xanh Dương

Vào: 60VDC, ra 220VAC, 1200W

913,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 60V 1200W Xanh Dương

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1200W Xanh Dương

Vào: 48VDC, ra 220VAC, 1200W

857,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 1200W Xanh Dương

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1200W Xanh Dương

Vào: 24VDC, ra 220VAC, 1200W

801,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 1200W Xanh Dương

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1200W Xanh Dương

Vào: 12VDC, ra 220VAC, 1200W

745,000 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 1200W Xanh Dương

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48-60V 500W

Vào: 48-60VDC, ra 220VAC, 500W

700,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48-60V 500W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12-24V 500W

Vào: 12-24VDC, ra 220VAC, 500W

700,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12-24V 500W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 500W

Vào: 48VDC, ra 220VAC, 500W

560,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 500W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 500W

Vào: 24VDC, ra 220VAC, 500W

504,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 500W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 500W

Vào: 12VDC, ra 220VAC, 500W

320,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 500W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 6000W

Vào: 48VDC, ra 220VAC, 6000W

6,653,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 48V 6000W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 6000W

Vào: 12VDC, ra 220VAC, 6000W

6,558,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 12V 6000W

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 6000W

Vào: 24VDC, ra 220VAC, 6000W

6,602,000 đ/Bộ

Hết hàng

Bộ Chuyển Đổi DC-AC Inverter 24V 6000W
Live support