Cảm Biến Mức Nước (28)

List product List gallery

Cảm Biến Mực Nước AC220V MK-SCFS19

AC220V/1A 50W, <=1.5 Mpa

305,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước AC220V MK-SCFS19

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PFS3208

AC220V, 0.5MPa

73,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PFS3208

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-SLFS7810

AC220V/1A, 24 VDC/0.5A, <=1.5 Mpa

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-SLFS7810

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS7510

AC220V/1A, 24 VDC/0.5A, 73 psi

129,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS7510

Cảm Biến Mực Nước 100V MK-PCFS1

AC100V, 0.5MPa

62,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 100V MK-PCFS1

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PFS4008

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PFS4008

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS6010

110V 0.5A 10W, <=1.5 Mpa

66,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS6010

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS4

AC220V, 0.5MPa

81,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS4

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PCFS3

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

21,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PCFS3

Cảm Biến Mực Nước 110v MK-PFS10010-2

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

54,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110v MK-PFS10010-2

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS3

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

34,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS3

Cảm Biến Mực Nước MK-SFS20010 220V

220V 1A 50W, <=1.5 Mpa

82,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước MK-SFS20010 220V

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS15010

220v 50w, <=1.5 Mpa

72,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS15010

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PFS8510

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

17,900 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PFS8510

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PCFS9

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

260,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-PCFS9

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS1

AC220V, 0.5MPa

65,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS1

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS12010

220V 1A 50W, <=1.5 Mpa

72,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS12010

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SLFS7810

AC220V/1A, 24VDC/0.5A, <=1.5 Mpa

135,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SLFS7810

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS7

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

24,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS7

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS5

AC220V, 0.5MPa

90,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PCFS5

Cảm Biến Mực Nước 110V PP

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

18,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110V PP

Cảm Biến Mực Nước 100V MK-PCFS4

100V/10W, Right Angle

94,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 100V MK-PCFS4

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PFS3508

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-PFS3508

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-SFS6010

110V 0.5A 10W, <=1.5 Mpa

55,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 110V MK-SFS6010

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS18010

220V 1A 50W, <=1.5 Mpa

66,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V MK-SFS18010

Cảm Biến Mực Nước Ngang 220V MK-SLFS11510-2

110VDC/220VDC, 1.0A, <=1.5 Mpa

160,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước Ngang 220V MK-SLFS11510-2

Cảm Biến Mực Nước 220V SUS304

AC220V/1A, 24 VDC/0.5A, 73 psi

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V SUS304

Cảm Biến Mực Nước 220V PP

AC220V/1A, DC24V/0.5A, 0.5MPa

40,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Mực Nước 220V PP
Live support