CB Tép (69)

List product List gallery

DZ47-60-D60 CB Tép Đơn 60A 2Pins

230/400 VAC 60A, 2 chân

98,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D60 CB Tép Đơn 60A 2Pins

DZ47-60-D50 CB Tép Đơn 50A 2Pins

230/400 VAC 50A, 2 chân

98,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D50 CB Tép Đơn 50A 2Pins

DZ47-60-D40 CB Tép Đơn 6A 2Pins

230/400 VAC 40A, 2 chân

88,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D40 CB Tép Đơn 6A 2Pins

DZ47-60-D32 CB Tép Đơn 32A 2Pins

230/400 VAC 32A, 2 chân

88,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D32 CB Tép Đơn 32A 2Pins

DZ47-60-D25 CB Tép Đơn 25A 2Pins

230/400 VAC 25A, 2 chân

88,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D25 CB Tép Đơn 25A 2Pins

DZ47-60-D20 CB Tép Đơn 20A 2Pins

230/400 VAC 20A, 2 chân

78,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D20 CB Tép Đơn 20A 2Pins

DZ47-60-D16 CB Tép Đơn 16A 2Pins

230/400 VAC 16A, 2 chân

78,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D16 CB Tép Đơn 16A 2Pins

DZ47-60-D10 CB Tép Đơn 10A 2Pins

230/400 VAC 10A, 2 chân

78,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D10 CB Tép Đơn 10A 2Pins

DZ47-60-D6 CB Tép Đơn 6A 2Pins

230/400 VAC 6A, 2 chân

78,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D6 CB Tép Đơn 6A 2Pins

DZ47-60-D60 CB Tép Đơn 60A 1Pin

230/400 VAC 60A, 1 chân

64,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D60 CB Tép Đơn 60A 1Pin

DZ47-60-D50 CB Tép Đơn 50A 1Pin

230/400 VAC 50A, 1 chân

64,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D50 CB Tép Đơn 50A 1Pin

DZ47-60-D40 CB Tép Đơn 40A 1Pin

230/400 VAC 40A, 1 chân

54,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D40 CB Tép Đơn 40A 1Pin

DZ47-60-D32 CB Tép Đơn 32A 1Pin

230/400 VAC 32A, 1 chân

54,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D32 CB Tép Đơn 32A 1Pin

DZ47-60-D25 CB Tép Đơn 25A 1Pin

230/400 VAC 25A, 1 chân

54,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D25 CB Tép Đơn 25A 1Pin

DZ47-60-D20 CB Tép Đơn 20A 1Pin

230/400 VAC 20A, 1 chân

54,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D20 CB Tép Đơn 20A 1Pin

DZ47-60-D16 CB Tép Đơn 16A 1Pin

230/400 VAC 16A, 1 chân

44,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D16 CB Tép Đơn 16A 1Pin

DZ47-60-D10 CB Tép Đơn 10A 1Pin

230/400 VAC 10A, 1 chân

44,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D10 CB Tép Đơn 10A 1Pin

DZ47-60-D6 CB Tép Đơn 6A 1Pin

230/400 VAC 6A, 1 chân

44,000 đ/Cái

Hết hàng

DZ47-60-D6 CB Tép Đơn 6A 1Pin

IC65N-C63A CB Tép 63A 4Pin

P/N: A9F19463, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 63A

530,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C63A CB Tép 63A 4Pin

IC65N-C50A CB Tép 50A 4Pin

P/N: A9F19450, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 50A

530,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C50A CB Tép 50A 4Pin

IC65N-C40A CB Tép 40A 4Pin

P/N: A9F19440, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 40A

530,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C40A CB Tép 40A 4Pin

IC65N-C32A CB Tép 32A 4Pin

P/N: A9F19432, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 32A

510,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C32A CB Tép 32A 4Pin

IC65N-C25A CB Tép 25A 4Pin

P/N: A9F19425, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 25A

510,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C25A CB Tép 25A 4Pin

IC65N-C20A CB Tép 20A 4Pin

P/N: A9F19420, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 20A

510,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C20A CB Tép 20A 4Pin

IC65N-C16A CB Tép 16A 4Pin

P/N: A9F19416, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 16A

510,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C16A CB Tép 16A 4Pin

IC65N-C10A CB Tép 10A 4Pin

P/N: A9F19410, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 10A

495,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C10A CB Tép 10A 4Pin

IC65N-C6A CB Tép 6A 4Pin

P/N: A9F19406, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 6A

495,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C6A CB Tép 6A 4Pin

IC65N-C4A CB Tép 4A 4Pin

P/N: A9F19404, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 4A

495,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C4A CB Tép 4A 4Pin

IC65N-C2A CB Tép 2A 4Pin

P/N: A9F19402, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 2A

495,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C2A CB Tép 2A 4Pin

IC65N-C1A CB Tép 1A 4Pin

P/N: A9F19401, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 1A

495,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-C1A CB Tép 1A 4Pin

IC65N-D63A CB Tép 63A 3Pin

P/N: A9F17363, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6KA, dòng ngắn mạch: 63A

250,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

IC65N-D63A CB Tép 63A 3Pin

IC65N-D50A CB Tép 50A 3Pin

P/N: A9F17350, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 50A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D50A CB Tép 50A 3Pin

IC65N-D40A CB Tép 40A 3Pin

P/N: A9F17340, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 40A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D40A CB Tép 40A 3Pin

IC65N-D32A CB Tép 32A 3Pin

P/N: A9F17332, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 32A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D32A CB Tép 32A 3Pin

IC65N-D25A CB Tép 25A 3Pin

P/N: A9F17325, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 25A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D25A CB Tép 25A 3Pin

IC65N-D20A CB Tép 20A 3Pin

P/N: A9F17320, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 20A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D20A CB Tép 20A 3Pin

IC65N-D16A CB Tép 16A 3Pin

P/N: A9F17316, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 16A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D16A CB Tép 16A 3Pin

IC65N-D10A CB Tép 10A 3Pin

P/N: A9F17310, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 10A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D10A CB Tép 10A 3Pin

IC65N-D6A CB Tép 6A 3Pin

P/N: A9F17306, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 6A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D6A CB Tép 6A 3Pin

IC65N-D4A CB Tép 4A 3Pin

P/N: A9F17304, 400V, dòng cắt ngắn mạch: 6kA, dòng ngắn mạch: 3A

250,000 đ/Cái

Hết hàng

IC65N-D4A CB Tép 4A 3Pin
Live support