Công Tắc Hành Trình (14)

List product List gallery

LXW5-11N2 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 15A

32,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11N2 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11N1 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 15A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11N1 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11Q2 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 15A

45,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11Q2 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11Q1 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 15A

45,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11Q1 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11M Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 15A

45,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11M Công Tắc Hành Trình

LXW5-11D1 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 15A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11D1 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11Z Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 15A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

LXW5-11Z Công Tắc Hành Trình

D4V-8108Z Công Tắc Hành Trình

250VAC 100A 50/60Hz, Tần số hoạt động: Cơ: 120 lần/phút; Điện: 30 lần/phút

350,000 đ/Cái

Hết hàng

D4V-8108Z Công Tắc Hành Trình

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 380VAC 250VAC 10A

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 142 Cái

LXW5-11G1 Công Tắc Hành Trình

V-153-1C25 Công Tắc Hành Trình

15A, 1/2HP, 125/250VAC 0.6A,125VDC; 0.3A, 250VDC

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 154 Cái

V-153-1C25 Công Tắc Hành Trình

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình

Công tắc hành trình 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình

ME-8104

Công tắc hành trình 5A 250VAC, 0.4A 115VDC

35,000 đ/Cái

Hết hàng

ME-8104

V-156-1C25 Công Tắc Hành Trình

15A, 1/2HP, 125/250VAC, Limit Switch Long Hinge Roller Lever Arm SPDT Snap Action

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 408 Cái

V-156-1C25 Công Tắc Hành Trình

ME-8108

Công tắc hành trình 5A 250VAC, 0.4A 115VDC

30,000 đ/Cái

Hết hàng

ME-8108
Live support