Công Tắc Xoay (12)

List product List gallery

XA2ED21 Công Tắc Xoay

240VAC 3A, đường kính: 22mm, 2 vị trí tự giữ, 1NO

76,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2ED21 Công Tắc Xoay

XA2EG73 Công Tắc Xoay Có Khoá

240V 3A, đường kính 22mm, 3 vị trí, loại 2NO

213,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EG73 Công Tắc Xoay Có Khoá

XA2EG63 Công Tắc Xoay Có Khoá

240V 3A, đường kính 22mm, 2 vị trí tự nhả, loại 2NO

213,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EG63 Công Tắc Xoay Có Khoá

XA2EG43 Công Tắc Xoay Có Khoá

240V 3A, đường kính 22mm, 2 vị trí, loại 2 NO

213,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EG43 Công Tắc Xoay Có Khoá

XA2EG21 Công Tắc Xoay Có Khoá

240V 3A, đường kính 22mm, 2 vị trí, loại NO

180,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EG21 Công Tắc Xoay Có Khoá

XB7ND33 Công Tắc Xoay

2 vị trí 90 độ, loại 2 tiếp điểm NO, đường kính 22mm, XB87

123,000 đ/Cái

Hết hàng

XB7ND33 Công Tắc Xoay

XB7ND25 Công Tắc Xoay

2 vị trí 90 độ, loại NO và NC, đường kính 22mm, XB87

123,000 đ/Cái

Hết hàng

XB7ND25 Công Tắc Xoay

XB7ND21 Công Tắc Xoay

2 vị trí 90 độ, loại NO, đường kính 22mm

116,000 đ/Cái

Hết hàng

XB7ND21 Công Tắc Xoay

XB2BD21C Công Tắc Xoay Tự Giữ

600V 10A 1NO, 2 vị trí, đường kính 22mm

169,000 đ/Cái

Hết hàng

XB2BD21C Công Tắc Xoay Tự Giữ

YW1S-2E10 Công Tắc Xoay Tự Giữ

600V 10A 1NO, 2 vị trí, góc xoay 90 độ, đường kính 22mm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

YW1S-2E10 Công Tắc Xoay Tự Giữ

Công Tắc Xoay On-Off-On 20A

380VAC, 220VDC, Current (Max.): 20A

139,000 đ/Cái

Hết hàng

Công Tắc Xoay On-Off-On 20A

LA38-11X2

380VAC/10A, 2 Position Rotary Switch

20,000 đ/Cái

Hết hàng

LA38-11X2
Live support