Đầu Cosse BV (3)

List product List gallery

BV1.25 Đầu Nối Dây

Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ, Dùng Cho Đầu 0.5-1.5mm

5,000 đ/Gói(10Pcs)

Hàng còn: 297 Gói(10Pcs)

BV1.25 Đầu Nối Dây

BV2 Đầu Nối Dây

Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh, Dùng Cho Đầu 1.5-2.5mm

400 đ/Cái

Hàng còn: 805 Cái

BV2 Đầu Nối Dây

BV5.5 Đầu Nối Dây

Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng, Dùng Cho Đầu 4-6mm

6,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

BV5.5 Đầu Nối Dây
Live support