Đầu Cosse DBV (10)

List product List gallery

DBV1.25-10 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV1.25-10 Đầu Coose Dẹp

DBV1.25-11 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV1.25-11 Đầu Coose Dẹp

DBV1.25-14 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV1.25-14 Đầu Coose Dẹp

DBV1.25-18 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.3mm, Dày 0.75mm, Dòng Tối Đa 19A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV1.25-18 Đầu Coose Dẹp

DBV2-10 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh

5,500 đ/Cái

Hết hàng

DBV2-10 Đầu Coose Dẹp

DBV2-14 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh

450 đ/Cái

Hết hàng

DBV2-14 Đầu Coose Dẹp

DBV2-18 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 4.9mm, Dày 0.8mm, Dòng Tối Đa 27A, Màu Xanh

5,500 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV2-18 Đầu Coose Dẹp

DBV5.5-10 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng

6,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV5.5-10 Đầu Coose Dẹp

DBV5.5-14 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng

6,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV5.5-14 Đầu Coose Dẹp

DBV5.5-18 Đầu Coose Dẹp

Đường kính 5.6mm, Dày 1.0mm, Dòng Tối Đa 48A, Màu Vàng

6,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

DBV5.5-18 Đầu Coose Dẹp
Live support