Đầu Cosse FRD (4)

List product List gallery

FRD1.25-156-FM Đầu Cosse I

Đường Kính Ngoài 4mm, Dòng Tối Đa 10A, Màu Đỏ

5,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

FRD1.25-156-FM Đầu Cosse I

FRD2-156-FM Đầu Cosse I

Đường Kính Ngoài 4mm, Dòng Tối Đa 15A, Màu Xanh

5,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

FRD2-156-FM Đầu Cosse I

FRD2-195-FM Đầu Cosse I

Đường Kính Ngoài 5mm, Dòng Tối Đa 15A, Màu Xanh

5,500 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

FRD2-195-FM Đầu Cosse I

FRD5.5-195-FM Đầu Cosse I

Đường Kính Ngoài 5mm, Dòng Tối Đa 24A, Màu Vàng

6,000 đ/Gói(10Pcs)

Hết hàng

FRD5.5-195-FM Đầu Cosse I
Live support