Đầu Nối Dây Chống Nước (7)

List product List gallery

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

1 ra 2, 20A 220V, chuẩn IP68, dây: 10mm, size: 165x53 mm

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

WP-1T2 Đầu Nối Chống Nước Chữ Y IP68

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

4 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

L20-4P Đầu Nối Chống Nước 4 Đầu IP67

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

3 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 157 Cái

L20-3P Đầu Nối Chống Nước Chữ T

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP67, dây: 10mm, L=74mm

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 425 Cái

L20-2P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

M20-1T2 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 2 Dây

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

2 đầu, 500V 20A, chuẩn IP68

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

M20-1T3 Đầu Nối Chống Nước 1 Ra 3 Dây

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu

Đường kính dây: 4-6.5mm, 250VAC 5A IP68

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

SP16-4P Đầu Nối Chống Nước 2 Đầu
Live support