Đầu Nối Dây-Dây (4)

List product List gallery

3P-PCT Khớp Nối Dây 3 Đường

32A/400V, Dây 28~12 AWG

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

3P-PCT Khớp Nối Dây 3 Đường

2P-PCT Khớp Nối Dây 2 Đường

32A/400V, Dây 28~12 AWG

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

2P-PCT Khớp Nối Dây 2 Đường

3P-CH3 Khớp Nối Dây 3 Đường

32A/400V, Dây 28~12 AWG

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

3P-CH3 Khớp Nối Dây 3 Đường

2P-CH2 Khớp Nối Dây 2 Đường

32A/400V, Dây 28~12 AWG

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

2P-CH2 Khớp Nối Dây 2 Đường
Live support