Đèn Tháp Tín Hiệu (6)

List product List gallery

LTA505-3T Đèn Tháp Tín Hiệu 3 Màu

Đèn Tháp Tín Hiệu 3 màu 12VDC, có còi báo, IP65

224,000 đ/Cái

Hết hàng

LTA505-3T Đèn Tháp Tín Hiệu 3 Màu

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 220VAC

Nguồn: 220VAC, công suất 3W, có còi báo

140,000 đ/Cái

Hết hàng

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 220VAC

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 110VAC

Nguồn: 110VAC, công suất 3W, có còi báo

140,000 đ/Cái

Hết hàng

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 110VAC

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 24VDC

Nguồn: 24VDC, công suất 3W, có còi báo

140,000 đ/Cái

Hết hàng

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 24VDC

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 12VDC

Nguồn: 12VDC, công suất 3W, có còi báo

140,000 đ/Cái

Hết hàng

LTA-505-1T Đèn Tháp Báo 12VDC

12V-LT-2T Đèn Tháp Tín Hiệu 2 Màu

Đèn Tháp Tín Hiệu 2 màu Xanh+Đỏ 12V, có còi báo, IP65

329,000 đ/Cái

Hết hàng

12V-LT-2T Đèn Tháp Tín Hiệu 2 Màu
Live support