Domino Khối (20)

List product List gallery

TC-3004 Domino Khối Đôi 4Pins

Tiết diện dây: 100-150mm2, 600V 300A, size(WxHxT): 220x90.5x50.6mm

222,000 đ/Cái

Hết hàng

TC-3004 Domino Khối Đôi 4Pins

TC-3003 Domino Khối Đôi 3Pins

Tiết diện dây: 100-150mm2, 600V 300A, size(WxHxT): 164x90.5x50.6mm

170,000 đ/Cái

Hết hàng

TC-3003 Domino Khối Đôi 3Pins

TC-2004 Domino Khối Đôi 4Pins

Tiết diện dây: 60-100mm2, 600V 200A, size(WxHxT): 177x72x46.5mm

144,000 đ/Cái

Hết hàng

TC-2004 Domino Khối Đôi 4Pins

TC-2003 Domino Khối Đôi 3Pins

Tiết diện dây: 60-100mm2, 600V 200A, size(WxHxT): 134x72x46.5mm

127,000 đ/Cái

Hết hàng

TC-2003 Domino Khối Đôi 3Pins

TC-1504 Domino Khối Đôi 4Pins

Tiết diện dây: 40-60mm2, 600V 150A, size(WxHxT): 157x67x41mm

110,000 đ/Cái

Hết hàng

TC-1504 Domino Khối Đôi 4Pins

TC-1503 Domino Khối Đôi 3Pins

Tiết diện dây: 40-60mm2, 600V 150A, size(WxHxT): 117x67x41mm

84,000 đ/Cái

Hết hàng

TC-1503 Domino Khối Đôi 3Pins

TC-1004 Domino Khối Đôi 4Pins

Tiết diện dây: 10-22mm2, 600V 100A, size(WxHxT): 136x55x38mm

50,500 đ/Cái

Hết hàng

TC-1004 Domino Khối Đôi 4Pins

TC-1003 Domino Khối Đôi 3Pins

Tiết diện dây: 10-22mm2, 600V 100A, size(WxHxT): 104x55x38mm

45,500 đ/Cái

Hết hàng

TC-1003 Domino Khối Đôi 3Pins

TC-604 Domino Khối Đôi 4Pins

Tiết diện dây: 6-14mm2, 600V 60A, size(WxHxT): 12x43x32.5mm

33,500 đ/Cái

Hết hàng

TC-604 Domino Khối Đôi 4Pins

TC-603 Domino Khối Đôi 3Pins

Tiết diện dây: 6-14mm2, 600V 60A, size(WxHxT): 56x43x32.5mm

26,500 đ/Cái

Hết hàng

TC-603 Domino Khối Đôi 3Pins

IN13SBK Domino 3Pins

Tiết diện dây: 0.75-2mm2, 600V 20A, size(TxWxH): 25x40x32mm

34,500 đ/Cái

Hết hàng

IN13SBK Domino 3Pins

IN12BK Domino 2Pins

Tiết diện dây: 0.75-2mm2, 600V 20A, size(TxWxH): 20x40x30mm

33,500 đ/Cái

Hết hàng

IN12BK Domino 2Pins

TB-2512 Domino Khối Đôi

600V 25A, tiết diện dây: 6.0 mm2 10AWG , 12Pins 2 hàng

67,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-2512 Domino Khối Đôi

TB-2506 Domino Khối Đôi

600V 25A, tiết diện dây: 6.0 mm2 10AWG , 6Pins 2 hàng

36,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-2506 Domino Khối Đôi

TB-2504 Domino Khối Đôi

600V 25A, tiết diện dây: 6.0 mm2 10AWG , 4Pins 2 hàng

30,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-2504 Domino Khối Đôi

TB-2503 Domino Khối Đôi

600V 25A, tiết diện dây: 6.0 mm2 10AWG , 3Pins 2 hàng

24,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-2503 Domino Khối Đôi

TB-1512 Domino Khối Đôi

600V 15A, tiết diện dây: 2.0 mm2 14AWG , 12Pins 2 hàng

57,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-1512 Domino Khối Đôi

TB-1506 Domino Khối Đôi

600V 15A, tiết diện dây: 2.0 mm2 14AWG, 6Pins 2 hàng

30,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-1506 Domino Khối Đôi

TB-1504 Domino Khối Đôi

600V 15A, tiết diện dây: 2.0 mm2 14AWG, 4Pins 2 hàng

24,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-1504 Domino Khối Đôi

TB-1503 Domino Khối Đôi

600V 15A, tiết diện dây: 2.0 mm2 14AWG , 3Pins 2 hàng

20,000 đ/Cái

Hết hàng

TB-1503 Domino Khối Đôi
Live support