Domino Tép PE (14)

List product List gallery

EK-6/35 Domino Tép

800V 41A, size: 57.5x41x8mm

12,500 đ/Cái

Hết hàng

EK-6/35 Domino Tép

EK-2.5/35 Domino Tép

800V 24A, size: 57x37x6mm

10,000 đ/Cái

Hết hàng

EK-2.5/35 Domino Tép

EK-10/35 Domino Tép

800V 57A, size: 57.5x41x10mm

13,000 đ/Cái

Hết hàng

EK-10/35 Domino Tép

EK-16/35 Domino Tép

800V 76A, size: 58x47x12mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

EK-16/35 Domino Tép

EK-4/35 Domino Tép

800V 32A, size: 57.5x41x6.5mm

19,000 đ/Cái

Hết hàng

EK-4/35 Domino Tép

EK-35/35 Domino Tép

800V 125A, size: 59x57x16.2mm

18,000 đ/Cái

Hết hàng

EK-35/35 Domino Tép

MBK3/E-Z-PE Domino Tép

32A, dây cứng: 0.2-4mm2 dây mềm: 0.2-2.5mm2, PA66, Size(L*W*H): 28*5.2*31.5 mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MBK3/E-Z-PE Domino Tép

USLKG50 Domino Tép

150A/800V, Tiết diện dây 50mm2, PA66, Size(L*W*H): 71*77*20mm

217,000 đ/Cái

Hết hàng

USLKG50 Domino Tép

USLKG35 Domino Tép

125A/800V, Tiết diện dây 35mm2, PA66, Size(L*W*H): 62*51*14mm

78,000 đ/Cái

Hết hàng

USLKG35 Domino Tép

USLKG16 Domino Tép

101A/800V, Tiết diện dây 16mm2, PA66, Size(L*W*H): 53*43*12mm

49,000 đ/Cái

Hết hàng

USLKG16 Domino Tép

USLKG10 Domino Tép

61A/800V, Tiết diện dây 10mm2, PA66, Size(L*W*T): 46*43*10mm

37,000 đ/Cái

Hết hàng

USLKG10 Domino Tép

USLKG6 Domino Tép

37A/800V, Tiết diện dây 6mm2, PA66, Size(L*W*T): 46*43*8mm

27,000 đ/Cái

Hết hàng

USLKG6 Domino Tép

USLKG5 Domino Tép

34A/800V, Tiết diện dây 4mm2, PA66, Size(L*W*T): 42.5*46*5.2mm

23,000 đ/Cái

Hết hàng

USLKG5 Domino Tép

USLKG2.5 Domino Tép

34A/800V, Tiết diện dây 0.2-2.5mm2, PA66, Size(L*W*H): 43.5*41*6.4mmmm

20,000 đ/Cái

Hết hàng

USLKG2.5 Domino Tép
Live support