Domino Tép TB (7)

List product List gallery

SHTB-100A Terminal Tép

Điện áp: 250VAC 100A, Kích thước (HxWxT): 44x53x19.5mm

17,700 đ/Cái

Hết hàng

SHTB-100A Terminal Tép

SHTB-60A Terminal Tép

Điện áp: 250VAC 60A, Kích thước (HxWxT): 44x45x14.5mm

12,000 đ/Cái

Hết hàng

SHTB-60A Terminal Tép

SHTB-35A Terminal Tép

Điện áp: 250VAC 35A, Kích thước (HxWxT): 34x39x11.5mm

6,700 đ/Cái

Hết hàng

SHTB-35A Terminal Tép

SHTB-25A Terminal Tép

Điện áp: 250VAC 25A, Kích thước (HxWxT): 34x39x11.5mm

6,700 đ/Cái

Hết hàng

SHTB-25A Terminal Tép

SHTB-15AW Terminal Tép

Điện áp: 250VAC 15A, Kích thước (HxWxT): 60x60x12.4mm

10,500 đ/Cái

Hết hàng

SHTB-15AW Terminal Tép

SHTB-10A Terminal Tép

Điện áp: 250VAC 10A, Kích thước (HxWxT): 21x22x7.1mm

3,300 đ/Cái

Hết hàng

SHTB-10A Terminal Tép

SHTB-15A Terminal Tép

Điện áp: 250VAC 15A, Kích thước (HxWxT): 32x39x8.5

4,400 đ/Cái

Hết hàng

SHTB-15A Terminal Tép
Live support