Domino Tép UK (71)

List product List gallery

SKJ-2G2 Domino Tép

Size: 50.5x35x9.5mm, G type and TH type, 11-20AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

SKJ-2G2 Domino Tép

UK-412 Hộp Đấu Nối Cáp

3 pha, 4 cực, 160A: 1 ngõ vào 50mm², 3 ngõ ra 35mm², 8 ngõ ra 16mm²

874,500 đ/Cái

Hết hàng

UK-412 Hộp Đấu Nối Cáp

UK-415 Hộp Đấu Nối Cáp

3 pha, 4 cực, 125A: 2 ngõ vào 35mm², 7 ngõ ra 6mm², 6 ngõ ra 4mm²

654,500 đ/Cái

Hết hàng

UK-415 Hộp Đấu Nối Cáp

UK-411 Hộp Đấu Nối Cáp

3 pha, 4 cực, 100A: 2 ngõ vào 35mm², 5 ngõ ra 6mm², 4 ngõ ra 4mm²

544,500 đ/Cái

Hết hàng

UK-411 Hộp Đấu Nối Cáp

UK-407 Hộp Đấu Nối Cáp

3 pha, 4 cực, 125A: 1 ngõ vào 35mm², 1 ngõ ra 16mm², 5 ngõ ra 6mm²

309,500 đ/Cái

Hết hàng

UK-407 Hộp Đấu Nối Cáp

UK-207 Hộp Đấu Nối Cáp

1 pha, 2 cực, 100A: 1 ngõ vào 35mm², 3 ngõ ra 6mm², 3 ngõ ra 4mm²

209,000 đ/Cái

Hết hàng

UK-207 Hộp Đấu Nối Cáp

UKK-500A Hộp Đấu Nối Cáp

1 pha, 1 cực, 500A: 1 ngõ vào thanh bar 25 x 8 = 200mm², 2 ngõ ra 25mm², 5 ngõ ra 16mm², 4 ngõ ra 10mm²

704,000 đ/Cái

Hết hàng

UKK-500A Hộp Đấu Nối Cáp

UKK-400A Hộp Đấu Nối Cáp

1 pha, 1 cực, 400A: 1 ngõ vào 185mm², 2 ngõ ra 25mm², 5 ngõ ra 16mm², 4 ngõ ra 10mm²

649,000 đ/Cái

Hết hàng

UKK-400A Hộp Đấu Nối Cáp

UKK-250A Hộp Đấu Nối Cáp

1 pha, 1 cực, 250A: 1 ngõ vào 120mm², 2 ngõ ra 25mm², 5 ngõ ra 16mm², 4 ngõ ra 10mm²

544,500 đ/Cái

Hết hàng

UKK-250A Hộp Đấu Nối Cáp

UKK-160A Hộp Đấu Nối Cáp

1 pha, 1 cực, 160A: 1 ngõ vào 70mm², 1 ngõ vào 16mm² và 6 ngõ ra 16mm²

214,500 đ/Cái

Hết hàng

UKK-160A Hộp Đấu Nối Cáp

UKK-80A Hộp Đấu Nối Cáp

1 pha, 1 cực, 80A: 1 ngõ vào 16mm², 2 ngõ ra 16mm² và 4 ngõ ra 6mm²

97,900 đ/Cái

Hết hàng

UKK-80A Hộp Đấu Nối Cáp

JBS10-8 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST6 - 10 cực

50,700 đ/Cái

Hết hàng

JBS10-8 Thanh Nối Domino

JBS10-6 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST4 - 10 cực

45,000 đ/Cái

Hết hàng

JBS10-6 Thanh Nối Domino

JBS10-5 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST2.5 - 10 cực

38,000 đ/Cái

Hết hàng

JBS10-5 Thanh Nối Domino

JBS10-4 Thanh Nối Domino

Thanh cầu nối các Domino, dùng cho JST1.5 - 10 cực

31,500 đ/Cái

Hết hàng

JBS10-4 Thanh Nối Domino

JBS5-8 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST6 - 5 cực

30,900 đ/Cái

Hết hàng

JBS5-8 Thanh Nối Domino

JBS5-6 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST4 - 5 cực

26,500 đ/Cái

Hết hàng

JBS5-6 Thanh Nối Domino

JBS5-5 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST2.5 - 5 cực

23,000 đ/Cái

Hết hàng

JBS5-5 Thanh Nối Domino

JBS5-4 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST1.5 - 5 cực

18,800 đ/Cái

Hết hàng

JBS5-4 Thanh Nối Domino

JBS4-8 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST6 - 4 cực

25,400 đ/Cái

Hết hàng

JBS4-8 Thanh Nối Domino

JBS4-6 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST4 - 4 cực

21,000 đ/Cái

Hết hàng

JBS4-6 Thanh Nối Domino

JBS4-5 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST2.5 - 4 cực

17,700 đ/Cái

Hết hàng

JBS4-5 Thanh Nối Domino

JBS4-4 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST1.5 - 4 cực

15,500 đ/Cái

Hết hàng

JBS4-4 Thanh Nối Domino

JBS3-8 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST6 - 3 cực

18,800 đ/Cái

Hết hàng

JBS3-8 Thanh Nối Domino

JBS3-6 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST4 - 3 cực

15,500 đ/Cái

Hết hàng

JBS3-6 Thanh Nối Domino

JBS3-5 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST2.5 - 3 cực

13,300 đ/Cái

Hết hàng

JBS3-5 Thanh Nối Domino

JBS3-4 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST1.5 - 3 cực

11,000 đ/Cái

Hết hàng

JBS3-4 Thanh Nối Domino

JBS2-8 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST6 - 2 cực

12,200 đ/Cái

Hết hàng

JBS2-8 Thanh Nối Domino

JBS2-6 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST4 - 2 cực

12,000 đ/Cái

Hết hàng

JBS2-6 Thanh Nối Domino

JBS2-5 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST2.5 - 2 cực

8,400 đ/Cái

Hết hàng

JBS2-5 Thanh Nối Domino

JBS2-4 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho JST1.5 - 2 cực

7,000 đ/Cái

Hết hàng

JBS2-4 Thanh Nối Domino

FBI10-15 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho UK35

78,000 đ/Cái

Hết hàng

FBI10-15 Thanh Nối Domino

FBI10-12 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho UK16N

45,000 đ/Cái

Hết hàng

FBI10-12 Thanh Nối Domino

FBI10-10 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho UK10N

36,400 đ/Cái

Hết hàng

FBI10-10 Thanh Nối Domino

FBI10-8 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho UK6N và MBK6/E

25,400 đ/Cái

Hết hàng

FBI10-8 Thanh Nối Domino

FBI10-6 Thanh Nối Domino

Thanh cầu nối các Domino, dùng cho UK2.5B/5N và MBK5/E-Z

22,700 đ/Cái

Hết hàng

FBI10-6 Thanh Nối Domino

FBI10-5 Thanh Nối Domino

Thanh Cầu Nối Các Domino, dùng cho UK2.5N/3N và MBK3/E-Z

21,600 đ/Cái

Hết hàng

FBI10-5 Thanh Nối Domino

STTB-2.5 Domino Tép

20A/600V, Tiết diện dây: 0.08-4mm2, PA66, Size(L*W): 71.5*5.2mm

19,000 đ/Cái

Hết hàng

STTB-2.5 Domino Tép

JST6 Domino Tép

52A/800V, dây cứng: 0.5-10mm2 dây mềm: 0.5-6mm2, PA66, Size(L*W*H): 70*8.2*42.6 mm

15,000 đ/Cái

Hết hàng

JST6 Domino Tép

JST4 Domino Tép

40A/800V, dây cứng: 0.2-6mm2 dây mềm: 0.2-4mm2, PA66, Size(L*W*H): 56.6*6.2*35.5 mm

8,800 đ/Cái

Hết hàng

JST4 Domino Tép
Live support