Dòng Full Color (33)

List product List gallery

WEV7061SW Mặt Góc Vuông

Mặt góc vuông loại HB

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WEV7061SW Mặt Góc Vuông

WZV7846 Mặt Góc Vuông

Mặt góc vuông dùng cho 6 thiết bị

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WZV7846 Mặt Góc Vuông

WZV7844W Mặt Góc Vuông

Mặt góc vuông dùng cho 4 thiết bị

29,000 đ/Cái

Hết hàng

WZV7844W Mặt Góc Vuông

WKG1092250 Ổ Cắm Đôi

250VAC 10A, ổ cắm đôi loại nổi

48,000 đ/Cái

Hết hàng

WKG1092250 Ổ Cắm Đôi

WZV7843W Mặt Góc Vuông

Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị

14,000 đ/Cái

Hết hàng

WZV7843W Mặt Góc Vuông

WZV7842W Mặt Góc Vuông

Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị

14,000 đ/Cái

Hết hàng

WZV7842W Mặt Góc Vuông

WZV7841W Mặt Góc Vuông

Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị

14,000 đ/Cái

Hết hàng

WZV7841W Mặt Góc Vuông

WSG3001 Công Tắc Đơn

10A 300V, công tắc B 1 chiều loại nổi

38,000 đ/Cái

Hết hàng

WSG3001 Công Tắc Đơn

WN3023W Lỗ Ra Dây

Lỗ ra dây điện thoại

9,000 đ/Cái

Hết hàng

WN3023W Lỗ Ra Dây

WN3020W Nút Trống

Nút trống dùng để che các vị trí trống trên mặt trường hợp mặt không gắn kín các hạt sử dụng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

WN3020W Nút Trống

WNG5401W-7K Nút Nhấn Chuông

300VAC 10A, công tắc B 1 chiều

54,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG5401W-7K Nút Nhấn Chuông

NRV3160W Ổ Cắm Data

Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5

158,000 đ/Cái

Hết hàng

NRV3160W Ổ Cắm Data

WNTG15649W Ổ Cắm Điện Thoại

Ổ cắm điện thoại 4 cực, 6P4C

72,000 đ/Cái

Hết hàng

WNTG15649W Ổ Cắm Điện Thoại

WZV1201W Ổ Cắm TV

Ổ cắm ăng-ten TV 75 Ohm

58,000 đ/Cái

Hết hàng

WZV1201W Ổ Cắm TV

WNG159237W Ổ Cắm Đôi

Điện áp: 250VAC 16A, ổ cắm đôi có dây nối đất

70,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG159237W Ổ Cắm Đôi

WN11017W Ổ Cắm Đơn

Điện áp: 250VAC 10A, ổ cắm đơn có dây nối đất

53,000 đ/Cái

Hết hàng

WN11017W Ổ Cắm Đơn

WNV1091-7W Ổ Cắm Đơn

Điện áp: 250VAC 10A, ổ cắm đơn không màng che

23,000 đ/Cái

Hết hàng

WNV1091-7W Ổ Cắm Đơn

WN1001-7KW Ổ Cắm Đơn

Điện áp: 250VAC 10A, ổ cắm đơn phích cắm dẹp

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WN1001-7KW Ổ Cắm Đơn

WN10907KW Ổ Cắm Đơn

Điện áp: 250VAC 10A, ổ cắm đơn tròn

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WN10907KW Ổ Cắm Đơn

WNV1081-7W Ổ Cắm Đơn

Điện áp: 250VAC 16A, ổ cắm đơn có màng che

27,000 đ/Cái

Hết hàng

WNV1081-7W Ổ Cắm Đơn

WNH5611-801 Công Tắc Thẻ

Điện áp: 250VAC 10A, đường kính dây: 1.5-4mm2, công tắc thẻ 3 tiếp điểm

1,722,000 đ/Cái

Hết hàng

WNH5611-801 Công Tắc Thẻ

WBG5408699W Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 45A, đường kính dây: 1.5-4mm2, công tắc D có đèn báo

357,000 đ/Cái

Hết hàng

WBG5408699W Công Tắc Đơn

WBG5414699W-SP Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 20A, đường kính dây: 1.5-4mm2, công tắc D có đèn báo

174,000 đ/Cái

Hết hàng

WBG5414699W-SP Công Tắc Đơn

WBG5414699W Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 20A, đường kính dây: 1.5-4mm2, công tắc D có đèn báo

174,000 đ/Cái

Hết hàng

WBG5414699W Công Tắc Đơn

WNG5343W-761 Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 20A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 1 chiều có đèn báo

174,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG5343W-761 Công Tắc Đơn

WNG5052W-751 Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 16A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 2 chiều có đèn báo OFF

117,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG5052W-751 Công Tắc Đơn

WNG5051W-751 Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 16A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 1 chiều có đèn báo OFF

97,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG5051W-751 Công Tắc Đơn

WN5241W-801 Công Tắc Đơn

Điện áp: 300VAC 4A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 1 chiều có đèn báo khi ON

352,000 đ/Cái

Hết hàng

WN5241W-801 Công Tắc Đơn

WNG5004W-7 Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 10A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 4 chiều

168,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG5004W-7 Công Tắc Đơn

WNG5003W-7 Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 10A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 2 tiếp điểm

104,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG5003W-7 Công Tắc Đơn

WNV5002-7W Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 16A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 2 chiều

32,000 đ/Cái

Hết hàng

WNV5002-7W Công Tắc Đơn

WNG5021W-7 Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 10A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 1 chiều loại đôi

87,000 đ/Cái

Hết hàng

WNG5021W-7 Công Tắc Đơn

WNV5001-7W Công Tắc Đơn

Điện áp: 250VAC 16A, đường kính dây: 1.5-4mm2, 1 chiều

10,500 đ/Cái

Hết hàng

WNV5001-7W Công Tắc Đơn
Live support