Dòng Halumie (15)

List product List gallery

WEVH5401-011 Nút Nhấn Chuông

250VAC - 10A, nút nhấn chuông

63,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5401-011 Nút Nhấn Chuông

WEVH5152-7 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF, loại bắt vít

126,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5152-7 Công Tắc Đơn

WEVH5152-51 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc C 2 chiều có đèn báo khi OFF

126,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5152-51 Công Tắc Đơn

WEVH5151-7 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF, loại bắt vít

107,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5151-7 Công Tắc Đơn

WEVH5151-51 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc B 1 chiều có đèn báo khi OFF

107,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5151-51 Công Tắc Đơn

WEVH5033-7 Công Tắc Đơn

250VAC 20A, công tắc D 2 tiếp điểm có đèn báo

234,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5033-7 Công Tắc Đơn

WEVH5004 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc E 4-ways

238,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5004 Công Tắc Đơn

WEVH5003 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc D 2 tiếp điểm

148,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5003 Công Tắc Đơn

WEVH5542-7 Công Tắc Đơn

250VAC 10A, công tắc C 2 chiều loại đôi

128,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5542-7 Công Tắc Đơn

WEVH5512 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc C 2 chiều loại lớn

41,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5512 Công Tắc Đơn

WEVH5522 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc C 2 chiều loại trung

41,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5522 Công Tắc Đơn

WEVH5532 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc C 2 chiều loại nhỏ

41,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5532 Công Tắc Đơn

WEVH5511 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc B 1 chiều loại lớn

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5511 Công Tắc Đơn

WEVH5521 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc B 1 chiều loại trung

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5521 Công Tắc Đơn

WEVH5531 Công Tắc Đơn

250VAC 16A, công tắc B 1 chiều loại nhỏ

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WEVH5531 Công Tắc Đơn
Live support