Đồng Hồ Tần Số (2)

List product List gallery

BE96-HZ Đồng Hồ Tần Số 45-65HZ

Dải tần số: 45-65Hz 220VAC, size: 96x96mm

635,000 đ/Cái

Hết hàng

BE96-HZ Đồng Hồ Tần Số 45-65HZ

DH96-HZ Đồng Hồ Tần Số 45-55HZ

Dải tần số: 45-55Hz, 3P 3W 415V, size: 96x96mm

314,000 đ/Cái

Hết hàng

DH96-HZ Đồng Hồ Tần Số 45-55HZ
Live support