Hộp Nhôm Kỹ Thuật (8)

List product List gallery

Hộp Nhôm 147x61x155

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 147 x Cao 61 x Dài 155

149,000 đ/Hộp

Hàng còn: 62 Hộp

Hộp Nhôm 147x61x155

Hộp Nhôm 147x61x200

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 147 x Cao 61 x Dài 200

205,000 đ/Hộp

Hàng còn: 18 Hộp

Hộp Nhôm 147x61x200

Hộp Nhôm 70x32x100

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 70 x Cao 32 x Dài 100

79,000 đ/Hộp

Hàng còn: 35 Hộp

Hộp Nhôm 70x32x100

Hộp Nhôm 150x35x229

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 150 x Cao 35 x Dài 229

299,000 đ/Hộp

Hàng còn: 6 Hộp

Hộp Nhôm 150x35x229

Hộp Nhôm 445x132x300

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 445 x Cao 132 x Dài 300

2,300,000 đ/Hộp

Hàng còn: 1 Hộp

Hộp Nhôm 445x132x300

Hộp Nhôm 58x25x85

Kích thước (Rộng x Cao x Dài): 58x25x85 mm

69,000 đ/Hộp

Hàng còn: 54 Hộp

Hộp Nhôm 58x25x85

Hộp Nhôm 64x23x75

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 64 x Cao 23 x Dài 75

65,000 đ/Hộp

Hàng còn: 43 Hộp

Hộp Nhôm 64x23x75

Hộp Nhôm 147x41x100

Kích thước (RxCxD)mm: Rộng 147 x Cao 41 x Dài 100

115,000 đ/Hộp

Hàng còn: 26 Hộp

Hộp Nhôm 147x41x100
Live support