Kềm Bấm Đầu Cosse (16)

List product List gallery

Kềm Đa Năng SN-06

380g, Size:101*23*248mm

128,000 đ/Cái

Hết hàng

Kềm Đa Năng SN-06

Kềm Đa Năng ELE-03C

596g, Size:112*22*282mm

122,000 đ/Cái

Hết hàng

Kềm Đa Năng ELE-03C

Kềm Đa Năng CP-462G

429g, Size:125*23*240mm

720,000 đ/Cái

Hết hàng

Kềm Đa Năng CP-462G

HS-16 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, AWG: 16-6 1.25-16mm², dài 280mm

238,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-16 Kềm Bấm Cosse

HS-30J Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, AWG: 22-10 0.55-6mm², dài 225mm

145,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-30J Kềm Bấm Cosse

HS-06WF Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, AWG: 24-10 0.25-6mm², dài 203mm

166,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-06WF Kềm Bấm Cosse

HS-8 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, AWG: 16-8 1.25-8mm², dài 270mm

265,000 đ/Cây

Hết hàng

HS-8 Kềm Bấm Cosse

FYQ-400 Bộ Ép Cosse Thuỷ Lực

Bộ sản phẩm gồm bơm tay và đầu ép cosse, 16-400mm²

3,515,000 đ/Bộ

Hết hàng

FYQ-400 Bộ Ép Cosse Thuỷ Lực

LY-30J Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, AWG:22-10 0.5-6mm², dài 220mm

315,000 đ/Cây

Hết hàng

LY-30J Kềm Bấm Cosse

YQK-300 Kềm Bấm Cosse Thuỷ Lực

Kềm bấm cosse thuỷ lực, AWG: 6-600 16-300mm²

853,000 đ/Bộ

Hết hàng

YQK-300 Kềm Bấm Cosse Thuỷ Lực

SN-05WF Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, AWG: 0.5-6mm², dài 193mm

219,000 đ/Cây

Hết hàng

SN-05WF Kềm Bấm Cosse

AK-9123 Kềm Bấm Cosse Asaki

Kềm bấm cosse, AWG: 0.5-6mm², dài 225mm

206,000 đ/Cây

Hết hàng

AK-9123 Kềm Bấm Cosse Asaki

Kềm Bấm Cosse STANLEY 84-223

Kềm bấm cosse nhiều kích cỡ, có cắt dây, dài 230mm

98,000 đ/Cây

Hết hàng

Kềm Bấm Cosse STANLEY 84-223

LX-50B Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse, AWG:22-10 6-50mm², dài 390mm

500,000 đ/Cây

Hết hàng

LX-50B Kềm Bấm Cosse

HSC8 6-6 Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse tròn, AWG:23-10AWG 0.25-6mm2, dài 172mm

285,000 đ/Cây

Hết hàng

HSC8 6-6 Kềm Bấm Cosse

SN-02C Kềm Bấm Cosse

Kềm bấm cosse các loại, AWG:24-14AWG 0.25-2.5mm2, dài 190mm

233,000 đ/Cây

Hết hàng

SN-02C Kềm Bấm Cosse
Live support