Kềm Tuốt Dây (5)

List product List gallery

Bộ Cắt TuốT Dây LAOA LA815826

Đường kính dây: 0.8-2.6mm2, tuốt tối đa: 10mm

330,000 đ/Cây

Hết hàng

Bộ Cắt TuốT Dây LAOA LA815826

Kềm Tuốt Dây LAOA LA815138

Phạm vi: AWG24-10(0.2-6mm2), Terminal: 22-10AW(0.5-6MM2)

476,000 đ/Cây

Hết hàng

Kềm Tuốt Dây LAOA LA815138

Kềm Tuốt Dây LAOA LA815026

Phạm vi: 0.2-5.0mm2

386,000 đ/Cây

Hết hàng

Kềm Tuốt Dây LAOA LA815026

PP707A-200 Kềm Tuốt Dây

Kềm tuốt dây điện đa năng, AWG: 26-10 0.13-6mm², dài: 200mm

733,000 đ/Cái

Hết hàng

PP707A-200 Kềm Tuốt Dây

HS-700B Kềm Tuốt Dây

Kềm tuốt dây điện, 0.5-6mm², dài: 175mm

143,000 đ/Cái

Hết hàng

HS-700B Kềm Tuốt Dây
Live support