Máy Đo Đa Đăng (14)

List product List gallery

UT33D Đồng Hồ Vạn Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện

249,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

UT33D Đồng Hồ Vạn Năng

Excel-DT9205A Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở, tụ điện

139,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Excel-DT9205A Đồng Hồ Đo Đa Năng

AK-9180 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

AK-9180 Đồng Hồ Số

VC9805A+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

Đo điện áp AC/DC, dòng điện AC/DC, Tần số, cuộn cảm, tụ điện

699,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

VC9805A+ Đồng Hồ Đo Đa Năng

YX360TRF Đồng Hồ Kim

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở, tụ điện

795,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

YX360TRF Đồng Hồ Kim

Victor VC921 Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo điện trở, đo tụ điện, đo tần số

289,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Victor VC921 Đồng Hồ Số

ELECALL EM33D Đồng Hồ Đo

Đo điện áp AC/DC, đo dòng DC, đo điện trở

187,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

ELECALL EM33D Đồng Hồ Đo

YX-360TRN Đồng Hồ Cơ

Đo điện áp AC/DC, Dòng điện DC, điện trở, đo điện trở

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

YX-360TRN Đồng Hồ Cơ

T-26A Ampe Kìm

Kìm đo Ampe, Đo dòng AC, đo điện áp AC/DC, đo điện trở, đo nhiệt độ

559,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

T-26A Ampe Kìm

DT830B Đồng Hồ Số

Đo điện áp AC/DC, đo dòng điện DC, đo điện trở

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

DT830B Đồng Hồ Số

Fluke17B+ Đồng Hồ Đo

Đo áp AC/DC, đo điện AC/DC, điện trở, nhiệt độ, đo tụ

2,850,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Fluke17B+ Đồng Hồ Đo

YX-960TR Đồng Hồ Kim

Đo điện áp AC/DC, dòng điện DC, điện trở

115,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

YX-960TR Đồng Hồ Kim

Vinasemi DT-9205A Đồng Hồ Đo

Đo áp DC/AC, Dòng DC/AC, điện trở, tụ điện

129,000 đ/Cái

Hết hàng

Vinasemi DT-9205A Đồng Hồ Đo

Vinasemi-830 Đồng Hồ Đo

Đo áp AC/DC, Đo dòng DC, Đo trở kháng

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Vinasemi-830 Đồng Hồ Đo
Live support