Máy Khắc Lazer (19)

List product List gallery

DK2.0-10000 Máy Khắc Laser

Công suất: 10000mW, Ngõ vào: USB (12V5A), Khắc được mọi đối tượng

12,879,000 đ/Bộ

Hàng còn: 2 Bộ

DK2.0-10000 Máy Khắc Laser

DK2.0-7000 Máy Khắc Laser

Công Suất: 7000mW, Ngõ Vào: USB (12V5A), Khắc được mọi đối tượng

11,779,000 đ/Cái

Hết hàng

DK2.0-7000 Máy Khắc Laser

NEJE2500 Máy Khắc Laser

Công suất: 2500mW, Nguồn vào: 4.2~5.5VDC, Phạm vi khắc: 38x38mm

6,479,000 đ/Cái

Hết hàng

NEJE2500 Máy Khắc Laser

NEJE1500 Máy Khắc Laser

Công suất: 1500mW, Nguồn vào: 4.2~5.5VDC, Phạm vi khắc: 38x38mm

3,979,000 đ/Cái

Hết hàng

NEJE1500 Máy Khắc Laser

LBA-B-V5-5500 Máy Khắc Laser

Công Suất: 5500mW, Ngõ Vào: 12V2A

9,799,000 đ/Cái

Hết hàng

LBA-B-V5-5500 Máy Khắc Laser

LBA-B-V5-2500 Máy Khắc Laser

Công suất: 2500mW, Ngõ vào: 12V2A

6,895,000 đ/Cái

Hết hàng

LBA-B-V5-2500 Máy Khắc Laser

LBA-B-V5-1600 Máy Khắc Laser

Công Suất: 1600mW, Ngõ Vào: 12V2A

5,399,000 đ/Cái

Hết hàng

LBA-B-V5-1600 Máy Khắc Laser

LBA-B-V5-1000 Máy Khắc Laser

Công Suất: 1000mW, Ngõ Vào: 12V2A

4,734,000 đ/Cái

Hết hàng

LBA-B-V5-1000 Máy Khắc Laser

DK2.0-5000 Máy Khắc Laser

Công Suất: 5000mW, Ngõ Vào: USB (12V5A), Khắc được mọi đối tượng

10,979,000 đ/Cái

Hết hàng

DK2.0-5000 Máy Khắc Laser

DK2.0-4000 Máy Khắc Laser

Công suất: 4000mW, Ngõ vào: USB (12V5A), Khắc được mọi đối tượng

9,979,000 đ/Cái

Hết hàng

DK2.0-4000 Máy Khắc Laser

NEJE1000 Máy Khắc Laser

Công Suất: 1000mW, Nguồn Vào: 4.2~5.5VDC, Phạm vi khắc: 38x38mm

2,779,000 đ/Cái

Hết hàng

NEJE1000 Máy Khắc Laser

TTL7000 Máy Khắc Laser

Công Suất: 7W, Nguồn Vào: 12VDC, Có tiêu điểm

10,979,000 đ/Cái

Hết hàng

TTL7000 Máy Khắc Laser

TTL5500 Máy Khắc Laser

Công Suất: 5500mW, Nguồn Vào: 12VDC, Có tiêu điểm

9,399,000 đ/Cái

Hết hàng

TTL5500 Máy Khắc Laser

TTL4000 Máy Khắc Laser

Công Suất: 4000mW, Nguồn Vào: 12VDC, Có tiêu điểm

8,399,000 đ/Cái

Hết hàng

TTL4000 Máy Khắc Laser

TTL3000 Máy Khắc Laser

Công Suất: 3000mW, Nguồn Vào: 12VDC, Có tiêu điểm

7,299,000 đ/Cái

Hết hàng

TTL3000 Máy Khắc Laser

TTL500 Máy Khắc Laser

Công Suất: 500mW, Nguồn Vào: 12VDC, Có tiêu điểm

3,940,000 đ/Cái

Hết hàng

TTL500 Máy Khắc Laser

TTL2500 Máy Khắc Laser

Công Suất: 2500mW, Nguồn Vào: 12VDC, Có Tiêu Điểm

6,489,000 đ/Cái

Hết hàng

TTL2500 Máy Khắc Laser

TTL1600 Máy Khắc Laser

Công Suất: 1600mW, Nguồn Vào: 12VDC, Có Tiêu Điểm

5,279,000 đ/Cái

Hết hàng

TTL1600 Máy Khắc Laser

DK2.0-2500 Máy Khắc Laser

Công Suất: 2500mW, Ngõ Vào: USB (12V5A), Khắc được mọi đối tượng

8,479,000 đ/Cái

Hết hàng

DK2.0-2500 Máy Khắc Laser
Live support