Nguồn DIN-RAIL (51)

List product List gallery

MDR-20W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 1A, Công suất: 20W

213,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-20W-24 Din Rail

MDR-20W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 1.67A, Công suất: 20W

213,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-20W-12 Din Rail

MDR-10W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 0.42A, Công suất: 10W

183,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-10W-24 Din Rail

MDR-10W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 0.84A, Công suất: 10W

118,300 đ/Cái

Hết hàng

MDR-10W-12 Din Rail

DR-45W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 2A, Công suất: 45W

201,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-45W-24 Din Rail

DR-45W-15 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 15VDC 2.8A, Công suất: 45W

201,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-45W-15 Din Rail

DR-45W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 3.5A, Công suất: 45W

201,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-45W-12 Din Rail

LP1100D-48M-100W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 48VDC 2.1A, Công suất: 100W

586,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1100D-48M-100W Din Rail

LP1100D-24M-100W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 24VDC 4.2A, Công suất: 100W

575,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1100D-24M-100W Din Rail

LP1100D-12M-100W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 12VDC 8.3A, Công suất: 100W

575,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1100D-12M-100W Din Rail

LP1025D-24S-25W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 24VDC 1A, Công suất: 25W

345,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1025D-24S-25W Din Rail

LP1025D-5S-25W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 5VDC 4A, Công suất: 25W

345,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1025D-5S-25W Din Rail

DR-45W-5 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 5VDC 5A, Công suất: 45W

201,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-45W-5 Din Rail

DR-100W-15 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 15VDC 6.5A, Công suất: 100W

383,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-100W-15 Din Rail

DR-100W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 4.2A, Công suất: 100W

383,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-100W-24 Din Rail

DR-100W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 8.3A, Công suất: 100W

383,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-100W-12 Din Rail

DR-75W-48 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 48VDC 1.6A, Công suất: 75W

328,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-75W-48 Din Rail

DR-75W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 3A, Công suất: 75W

328,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-75W-24 Din Rail

DR-75W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 6.25A, Công suất: 75W

328,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-75W-12 Din Rail

MDR-60W-48 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 48VDC 1.25A, Công suất: 60W

310,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-60W-48 Din Rail

MDR-50W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 2.5A, Công suất: 60W

310,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-50W-24 Din Rail

MDR-60W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 5A, Công suất: 60W

310,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-60W-12 Din Rail

MDR-60W-5 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 5VDC 10A, Công suất: 60W

310,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-60W-5 Din Rail

MDR-100W-48 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 48VDC 2A, Công suất: 100W

394,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-100W-48 Din Rail

MDR-100W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 4A, Công suất: 100W

393,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-100W-24 Din Rail

MDR-100W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 8.3A, Công suất: 100W

394,000 đ/Cái

Hết hàng

MDR-100W-12 Din Rail

DR-120W-48 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 48VDC 2.5A, Công suất: 120W

401,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-120W-48 Din Rail

DR-120W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 5A, Công suất: 120W

401,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-120W-24 Din Rail

DR-120W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 10A, Công suất: 120W

401,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-120W-12 Din Rail

DR-36W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 1.5A, Công suất: 36W

182,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-36W-24 Din Rail

DR-30W-15 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 15VDC 2A, Công suất: 30W

182,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-30W-15 Din Rail

DR-30W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 2A, Công suất: 30W

182,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-30W-12 Din Rail

DR-30W-5 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 5VDC 3A, Công suất: 30W

182,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-30W-5 Din Rail

DR-15W-24 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 24VDC 0.63A, Công suất: 15W

164,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-15W-24 Din Rail

DR-15W-15 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 15VDC 1A, Công suất: 15W

164,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-15W-15 Din Rail

DR-15W-12 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 12VDC 1.25A, Công suất: 15W

164,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-15W-12 Din Rail

DR-12W-5 Din Rail

Vào: 85-264VAC hoặc 120-370VDC, Ra: 5VDC 2.4A, Công suất: 12W

164,000 đ/Cái

Hết hàng

DR-12W-5 Din Rail

LP1500D-48M-500W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 48VDC 10.4A, Công suất: 500W

1,503,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1500D-48M-500W Din Rail

LP1300D-24M-300W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 24VDC 12.5A, Công suất: 300W

1,045,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1300D-24M-300W Din Rail

LP1500D-24M-500W Din Rail

Vào: 86-264VAC hoặc 124-370VDC, Ra: 24VDC 20.8A, Công suất: 500W

1,460,000 đ/Cái

Hết hàng

LP1500D-24M-500W Din Rail
Live support