Nút Dừng Khẩn Cấp (8)

List product List gallery

NP2-BS542 Nút Dừng Khẩn Cấp

4.5A 220VAC, đường kính: 40mm, màu đỏ, 1NC

26,000 đ/Cái

Hết hàng

NP2-BS542 Nút Dừng Khẩn Cấp

XA2ES422 Nút Dừng Khẩn Cấp

3A 240VAC, đường kính: 30mm, màu đỏ, 1NC

94,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2ES422 Nút Dừng Khẩn Cấp

XA2ES642 Nút Dừng Khẩn Cấp

3A 240VAC, đường kính: 60mm, màu đỏ, 1NC

94,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2ES642 Nút Dừng Khẩn Cấp

XA2ES542 Nút Dừng Khẩn Cấp

3A 240VAC, đường kính: 40mm, màu đỏ, 1NC

87,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2ES542 Nút Dừng Khẩn Cấp

XA2ES442 Nút Dừng Khẩn Cấp

3A 240VAC, đường kính: 30mm, màu đỏ, 1NC

94,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2ES442 Nút Dừng Khẩn Cấp

XA2ET42 Nút Dừng Khẩn Cấp

3A 240VAC, đường kính: 40mm, màu đỏ, 1NC

185,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2ET42 Nút Dừng Khẩn Cấp

XB2BS542C Nút Dừng Khẩn Cấp

600V 10A 1NC, đường kính 22mm

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XB2BS542C Nút Dừng Khẩn Cấp

YW1B-V4E01R Nút Dừng Khẩn Cấp

Đường Kính: 22mm, 1NC 24VDC/AC 10A

52,000 đ/Cái

Hết hàng

YW1B-V4E01R Nút Dừng Khẩn Cấp
Live support