Ống Khí Nén (5)

List product List gallery

8x12MM Ống Khí Nén

Đường Kính Trong: 8mm, Đường kính ngoài: 12mm

9,500 đ/M

Hết hàng

8x12MM Ống Khí Nén

6.5x10MM Ống Khí Nén

Đường Kính Trong: 6.5mm, Đường kính ngoài: 10mm

8,000 đ/M

Hết hàng

6.5x10MM Ống Khí Nén

5x8MM Ống Khí Nén

Đường Kính Trong: 5mm, Đường kính ngoài: 8mm

6,500 đ/M

Hết hàng

5x8MM Ống Khí Nén

4x6MM Ống Khí Nén

Đường Kính Trong: 4mm, Đường kính ngoài: 6mm

4,000 đ/M

Hết hàng

4x6MM Ống Khí Nén

2.5x4MM Ống Khí Nén

Đường Kính Trong: 2.5mm, Đường kính ngoài: 4mm

3,000 đ/M

Hết hàng

2.5x4MM Ống Khí Nén
Live support