Pushbutton Switch (51)

List product List gallery

LC3-10 Nút Nhấn Giữ ON/OFF

220VAC 10A, nút nhấn giữ

56,000 đ/Cái

Hết hàng

LC3-10 Nút Nhấn Giữ ON/OFF

NP2-BA31 Nút Nhấn Nhả

10A 1NO, đường kính 22mm

39,000 đ/Cái

Hết hàng

NP2-BA31 Nút Nhấn Nhả

LAY5-EA42 Nút Nhẩn Nhả

220VAC 10A, đường kính: 30mm, màu đỏ, 1NC

26,000 đ/Cái

Hết hàng

LAY5-EA42 Nút Nhẩn Nhả

LAY5-EA31 Nút Nhẩn Nhả

220VAC 10A, đường kính: 30mm, màu xanh lá, 1NO

26,000 đ/Cái

Hết hàng

LAY5-EA31 Nút Nhẩn Nhả

XA2EW36Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

380VAC, đường kính: 22mm, màu xanh dương, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW36Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW35Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

380VAC, đường kính: 22mm, màu vàng, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW35Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW34Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

380VAC, đường kính: 22mm, màu đỏ, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW34Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW33Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

380VAC, đường kính: 22mm, màu xanh lá, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW33Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW31Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

380VAC, đường kính: 22mm, màu trắng, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW31Q1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW36M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

220VAC, đường kính: 22mm, màu xanh dương, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW36M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW35M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

220VAC, đường kính: 22mm, màu vàng, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW35M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW34M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

220VAC, đường kính: 22mm, màu xanh lá, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW34M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW33M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

220VAC, đường kính: 22mm, màu xanh lá, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW33M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW31M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

220VAC, đường kính: 22mm, màu trắng, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW31M1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW36B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

24VDC, đường kính: 22mm, màu xanh dương, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW36B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW35B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

24VDC, đường kính: 22mm, màu vàng, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW35B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW34B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

24VDC, đường kính: 22mm, màu đỏ, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW34B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW33B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

24VDC, đường kính: 22mm, màu xanh lá, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW33B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EW31B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

24VDC, đường kính: 22mm, màu trắng, 1NO

135,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EW31B1 Nút Nhấn Nhả Có LED

XA2EH061 Nút Nhấn Giữ

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu xanh dương, 1NO

79,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EH061 Nút Nhấn Giữ

XA2EH051 Nút Nhấn Giữ

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu vàng, 1NO

79,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EH051 Nút Nhấn Giữ

XA2EH042 Nút Nhấn Giữ

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu đỏ, 1NC

79,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EH042 Nút Nhấn Giữ

XA2EH031 Nút Nhấn Giữ

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu xanh lá, 1NO

79,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EH031 Nút Nhấn Giữ

XA2EH021 Nút Nhấn Giữ

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu đen, 1NO

79,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EH021 Nút Nhấn Giữ

XA2EH011 Nút Nhấn Giữ

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu trắng, 1NO

79,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EH011 Nút Nhấn Giữ

XA2ER21 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 60mm, màu đen, 1NO

65,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2ER21 Nút Nhấn Nhả

XA2EC31 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 40mm, màu xanh lá, 1NO

65,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EC31 Nút Nhấn Nhả

XA2EC51 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 40mm, màu vàng, 1NO

65,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EC51 Nút Nhấn Nhả

XA2EC21 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 40mm, màu đen, 1NO

65,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EC21 Nút Nhấn Nhả

XA2EA4342 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu đỏ, 1NC

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA4342 Nút Nhấn Nhả

XA2EA4322 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu đỏ, 1NC

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA4322 Nút Nhấn Nhả

XA2EA3351 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu đen, 1NO

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA3351 Nút Nhấn Nhả

XA2EA3311 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu xanh lá, 1NO

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA3311 Nút Nhấn Nhả

XA2EA42 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu đỏ, 1NC

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA42 Nút Nhấn Nhả

XA2EA61 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu xanh dương, 1NO

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA61 Nút Nhấn Nhả

XA2EA51 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu vàng, 1NO

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA51 Nút Nhấn Nhả

XA2EA31 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu xanh lá, 1NO

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA31 Nút Nhấn Nhả

XA2EA21 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu đen, 1NO

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA21 Nút Nhấn Nhả

XA2EA11 Nút Nhấn Nhả

240VAC 3A, đường kính: 22mm, màu trắng, 1NO

53,000 đ/Cái

Hết hàng

XA2EA11 Nút Nhấn Nhả

XB4BA31 Nút Nhấn Nhả

10A 1NO, đường kính 22mm

159,000 đ/Cái

Hết hàng

XB4BA31 Nút Nhấn Nhả
Live support