Relay Socket Base (3)

List product List gallery

Đế Relay PTF08A

Đế Relay 8 chân Omron, dùng cho relay HH62P LY2NJ, 380V

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Relay PTF08A

Đế Relay PYF14A

Đế Relay 14 chân Omron, dùng cho relay HH54P MY4NJ, 380V

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Relay PYF14A

Đế Relay PYF08A

Đế Relay 8 chân Omron, dùng cho relay HH52P MY2NJ, 380V

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Đế Relay PYF08A
Live support