Sứ Đỡ Cách Điện (6)

List product List gallery

SM-76 Sứ Cách Điện

Điện áp: 25kV, đường kính ngoài: 50mm, đường kính lỗ: 10mm

26,500 đ/Cái

Hết hàng

SM-76 Sứ Cách Điện

SM-51 Sứ Cách Điện

Điện áp: 15kV, đường kính ngoài: 36mm, đường kính lỗ: 8mm

9,500 đ/Cái

Hết hàng

SM-51 Sứ Cách Điện

SM-40 Sứ Cách Điện

Điện áp: 12kV, đường kính ngoài: 40mm, đường kính lỗ: 8mm

9,000 đ/Cái

Hết hàng

SM-40 Sứ Cách Điện

SM-35 Sứ Cách Điện

Điện áp: 10kV, đường kính ngoài: 32mm, đường kính lỗ: 8mm

8,500 đ/Cái

Hết hàng

SM-35 Sứ Cách Điện

SM-30 Sứ Cách Điện

Điện áp: 8kV, đường kính ngoài: 32mm, đường kính lỗ: 8mm

7,500 đ/Cái

Hết hàng

SM-30 Sứ Cách Điện

SM-25 Sứ Cách Điện

Điện áp: 6kV, đường kính ngoài: 27mm, đường kính lỗ: 6mm

4,500 đ/Cái

Hết hàng

SM-25 Sứ Cách Điện
Live support