Thanh Trung Tính (10)

List product List gallery

Thanh Trung Tính Nối Đất 36Pins

600V 63A, tiết diện dây: 6mm2, size 10x10mm

68,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trung Tính Nối Đất 36Pins

Thanh Trung Tính Nối Đất 30Pins

600V 63A, tiết diện dây: 6mm2, size 10x10mm

56,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trung Tính Nối Đất 30Pins

Thanh Trung Tính Nối Đất 22Pins

600V 63A, tiết diện dây: 6mm2, size 10x10mm

44,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trung Tính Nối Đất 22Pins

Thanh Trung Tính Nối Đất 18Pins

600V 63A, tiết diện dây: 6mm2, size 10x10mm

36,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trung Tính Nối Đất 18Pins

Thanh Trung Tính Nối Đất 12Pins

600V 63A, tiết diện dây: 6mm2, size 10x10mm

24,000 đ/Thanh

Hết hàng

Thanh Trung Tính Nối Đất 12Pins

Thanh Trung Tính 12Pins

Điện áp: 250-400V, thanh trung tính loại D, 12 lỗ, size: 8x12mm

80,000 đ/Cái

Hết hàng

Thanh Trung Tính 12Pins

Thanh Trung Tính 10Pins

Điện áp: 250-400V, thanh trung tính loại D, 12 lỗ, size: 8x12mm

74,000 đ/Cái

Hết hàng

Thanh Trung Tính 10Pins

Thanh Trung Tính 8Pins

Điện áp: 250-400V, thanh trung tính loại D, 8 lỗ, size: 8x12mm

64,000 đ/Cái

Hết hàng

Thanh Trung Tính 8Pins

Thanh Trung Tính 6Pins

Điện áp: 250-400V, thanh trung tính loại D, 6 lỗ, size: 8x12mm

57,000 đ/Cái

Hết hàng

Thanh Trung Tính 6Pins

Thanh Trung Tính 4Pins

Điện áp: 250-400V, thanh trung tính loại D, 4 lỗ, size: 8x12mm

55,000 đ/Cái

Hết hàng

Thanh Trung Tính 4Pins
Live support